Ano ang magiging huling presyo ng aking pagbili?

Kapag nagpareserba ng isang item, ginagarantiyahan mo ang ipinapakitang presyo (kahit na tumaas ito sa ibang pagkakataon).
Kung bumaba ang presyo bago ma-finalize ang iyong order, babayaran mo ang bago at mas mababang presyo.
Ang mga paunang bayad ay awtomatikong ibabawas mula sa huling halaga ng pagbabayad.

Bumalik