Paano kung hindi matupad ng shop ang aking order sa kabila ng kumpirmadong reserbasyon?

Hindi ito dapat mangyari, ngunit kung mangyari ito (hal. dahil ang tanging magagamit na piraso ay lumabas na nasira), ibabalik namin ang anumang advanced na bayad kasama ang 30% bilang kabayaran. Gayunpaman, inilalaan namin ang karapatang subukang i-back order ang item sa loob ng 30 araw. Kung nabigo ito, ibabalik namin ang paunang bayad.

Bumalik