Kung mag-order ako ng higit sa isang item, isang beses lang ba ako magbabayad para sa pagpapadala?

Oo, ang isang beses na pagbabayad sa pagpapadala ay ginawa para sa bawat order, at lahat ng mga item sa order ay ipinapadala nang magkasama.
Hangga't hindi pa kami nagpapadala ng isinumiteng order, maaari kang magsumite ng mga karagdagang order, at tatanungin ka ng aming system kung gusto mong pagsamahin ang mga ito sa orihinal na order (kung saan magbabayad ka ng isang bayad sa pagpapadala).

Bumalik