Kovozavody Prostejov (231)

www: http://www.kovozavody.cz/

I-filter ayon sa

 • Availability: • Alisin ang lahat ng mga filter
Let L-60B Brigadyr Agro 1
Kovozavody Prostejov

Let L-60B Brigadyr Agro 1

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72393
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$15.31 o 9700 pts. nasa stock!

Bestseller
Let L-60S "Brigadır"
Kovozavody Prostejov

Let L-60S "Brigadır"

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72384
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$15.80 o 10000 pts. nasa stock!

Let L-60S/SF "Brigadır"
Kovozavody Prostejov

Let L-60S/SF "Brigadır"

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72385
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$15.80 o 10000 pts. nasa stock!

Bestseller
Let L/K-60 Brigadyr Military
Kovozavody Prostejov

Let L/K-60 Brigadyr Military

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72392
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$15.31 o 9700 pts. nasa stock!

Let Z-137T Agro Turbo
Kovozavody Prostejov

Let Z-137T Agro Turbo

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72332
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$20.07 o 12800 pts. nasa stock!

Let Z-37A-2 Èmelák CZ
Kovozavody Prostejov

Let Z-37A-2 Èmelák CZ

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72129
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$21.53 o 13700 pts. nasa stock!

Let Z-37A-2 Èmelák International
Kovozavody Prostejov

Let Z-37A-2 Èmelák International

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72130
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$21.53 o 13700 pts. nasa stock!

Letov ©-20
Kovozavody Prostejov

Letov ©-20

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV-CL72010
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$8.78 o 5600 pts. nasa stock!

Letov ©-20
Kovozavody Prostejov

Letov ©-20

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72195
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$16.93 o 10800 pts. nasa stock!

LFG Roland D.II "Haifisch"
Kovozavody Prostejov

LFG Roland D.II "Haifisch"

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72270
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$16.93 o 10800 pts. nasa stock!

LFG Roland D.IIa "Haifisch"
Kovozavody Prostejov

LFG Roland D.IIa "Haifisch"

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72271
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$16.93 o 10800 pts. nasa stock!

 • DISCONTINUED
LVG C.VI
Kovozavody Prostejov

LVG C.VI

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72073
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$16.93 o 10800 pts. nasa stock!

Bestseller
 • DISCONTINUED
LVG C.VI
Kovozavody Prostejov

LVG C.VI

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72072
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$16.93 o 10800 pts. nasa stock!

Bestseller
 • NEW!
LVG C.VI "German Service"
Kovozavody Prostejov

LVG C.VI "German Service"

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72402
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$14.51 o 9200 pts. nasa stock!

Bestseller
LVG C.VI. - In Polish Service
Kovozavody Prostejov

LVG C.VI. - In Polish Service

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72400
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$14.51 o 9200 pts. nasa stock!

£a-5F "Aces"
Kovozavody Prostejov

£a-5F "Aces"

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72175
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$20.07 o 12800 pts. nasa stock!

£a-5F "Early"
Kovozavody Prostejov

£a-5F "Early"

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72174
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$20.07 o 12800 pts. nasa stock!

£a-5F Late
Kovozavody Prostejov

£a-5F Late

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72206
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$20.07 o 12800 pts. nasa stock!

M.38 Messenger „In civil services“
Kovozavody Prostejov

M.38 Messenger „In civil services“

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72317
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$17.87 o 11400 pts. nasa stock!

Mask for canopy Piper J-3/NE-1
Kovozavody Prostejov

Mask for canopy Piper J-3/NE-1

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV-KPEX007
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$6.27 o 4000 pts. nasa stock!

Messenger Mk.I „RAF“
Kovozavody Prostejov

Messenger Mk.I „RAF“

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72319
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$17.87 o 11400 pts. nasa stock!

Bestseller
Messerschmitt Bf 109F-3 Egon Mayer
Kovozavody Prostejov

Messerschmitt Bf 109F-3 Egon Mayer

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV-CL72008
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$8.78 o 5600 pts. nasa stock!

Mi-2
Kovozavody Prostejov

Mi-2

Iskala: 1:48
Code ng produkto: KOV-CL48001
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$14.51 o 9200 pts. nasa stock!

Mi-24D Hind "International"
Kovozavody Prostejov

Mi-24D Hind "International"

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72198
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$20.07 o 12800 pts. nasa stock!

MiG-17 „Fresco-A“ At War
Kovozavody Prostejov

MiG-17 „Fresco-A“ At War

Iskala: 1:48
Code ng produkto: KOV48026
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$35.79 o 22700 pts. nasa stock!

 • -15%
MiG-17 „Fresco-A“ USSR
Kovozavody Prostejov

MiG-17 „Fresco-A“ USSR

Iskala: 1:48
Code ng produkto: KOV48023
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$35.79 $30.28 o 22700 pts. nasa stock!

MiG-17A „Fresco-A“
Kovozavody Prostejov

MiG-17A „Fresco-A“

Iskala: 1:48
Code ng produkto: KOV48024
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$35.79 o 22700 pts. nasa stock!

 • -15%
MiG-17AS „Fresco-A“
Kovozavody Prostejov

MiG-17AS „Fresco-A“

Iskala: 1:48
Code ng produkto: KOV48025
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$35.79 $30.28 o 22700 pts. nasa stock!

Bestseller
MiG-19P „Warsaw Pact“
Kovozavody Prostejov

MiG-19P „Warsaw Pact“

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72391
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$21.58 o 13700 pts. nasa stock!

MiG-19PM „Czech. AF“
Kovozavody Prostejov

MiG-19PM „Czech. AF“

Iskala: 1:72
Code ng produkto: KOV72390
Tagagawa: Kovozavody Prostejov

$21.58 o 13700 pts. nasa stock!