I-filter ayon sa

Bestseller
A-1 Skyraider - 20mm cannon barrels and Pitot Tube
Master

A-1 Skyraider - 20mm cannon barrels and Pitot Tube

Iskala: 1:32
Code ng produkto: MAS-AM-32-093
Tagagawa: Master

$11.24 o 7700 pts. nasa stock!

Bestseller
A-1 Skyraider - 20mm cannon barrels and Pitot Tube
Master

A-1 Skyraider - 20mm cannon barrels and Pitot Tube

Iskala: 1:48
Code ng produkto: MAS-AM-48-127
Tagagawa: Master

$9.32 o 6400 pts. nasa stock!

Bestseller
A-1 Skyraider - 20mm cannon barrels and Pitot Tube
Master

A-1 Skyraider - 20mm cannon barrels and Pitot Tube

Iskala: 1:72
Code ng produkto: MAS-AM-72-111
Tagagawa: Master

$6.82 o 4700 pts. nasa stock!

Bestseller
A-1 Skyraider - 20mm cannon barrels with flash hiders and Pitot Tube
Master

A-1 Skyraider - 20mm cannon barrels with flash hiders and Pitot Tube

Iskala: 1:32
Code ng produkto: MAS-AM-32-094
Tagagawa: Master

$11.24 o 7700 pts. nasa stock!

Bestseller
A-1 Skyraider - 20mm cannon barrels with flash hiders and Pitot Tube
Master

A-1 Skyraider - 20mm cannon barrels with flash hiders and Pitot Tube

Iskala: 1:48
Code ng produkto: MAS-AM-48-128
Tagagawa: Master

$9.32 o 6400 pts. nasa stock!

Bestseller
A-1 Skyraider - 20mm cannon barrels with flash hiders and Pitot Tube
Master

A-1 Skyraider - 20mm cannon barrels with flash hiders and Pitot Tube

Iskala: 1:72
Code ng produkto: MAS-AM-72-112
Tagagawa: Master

$6.82 o 4700 pts. nasa stock!

Bestseller
A-4E/F Skyhawk - 20mm gun barrels and Refueling Probe Boom
Master

A-4E/F Skyhawk - 20mm gun barrels and Refueling Probe Boom

Iskala: 1:144
Code ng produkto: MAS-AM-144-040
Tagagawa: Master

$4.83 o 3300 pts. nasa stock!

Bestseller
A-6 Intruder -  Pitot Tube, Angle Of Attack and Refueling probe
Master

A-6 Intruder - Pitot Tube, Angle Of Attack and Refueling probe

Iskala: 1:72
Code ng produkto: MAS-AM-72-152
Tagagawa: Master

$4.83 o 3300 pts. nasa stock!

A-6 Intruder -  Pitot Tube, Angle Of Attack and Refueling probe
Master

A-6 Intruder - Pitot Tube, Angle Of Attack and Refueling probe

Iskala: 1:32
Code ng produkto: MAS-AM-32-123
Tagagawa: Master

$6.03 o 4100 pts. nasa stock!

Bestseller
A-6 Intruder -  Pitot Tube, Angle Of Attack and Refueling probe
Master

A-6 Intruder - Pitot Tube, Angle Of Attack and Refueling probe

Iskala: 1:48
Code ng produkto: MAS-AM-48-162
Tagagawa: Master

$5.52 o 3800 pts. nasa stock!

Bestseller
A6M5 Zero armament set (7,7mm, 20mm gun barrels) & Pitot tube
Master

A6M5 Zero armament set (7,7mm, 20mm gun barrels) & Pitot tube

Iskala: 1:48
Code ng produkto: MAS-AM-48-020
Tagagawa: Master

$8.63 o 5900 pts. nasa stock!

Bestseller
A6M5 Zero armament set (7,7mm, 20mm gun barrels) & Pitot tube
Master

A6M5 Zero armament set (7,7mm, 20mm gun barrels) & Pitot tube

Iskala: 1:32
Code ng produkto: MAS-AM-32-006
Tagagawa: Master

$14.43 o 9900 pts. nasa stock!

Aero L-29 Delfin - Pitot Tubes
Master

Aero L-29 Delfin - Pitot Tubes

Iskala: 1:32
Code ng produkto: MAS-AM-32-076
Tagagawa: Master

$6.31 o 4300 pts. nasa stock!

Bestseller
Aero L-29 Delfin - Pitot Tubes
Master

Aero L-29 Delfin - Pitot Tubes

Iskala: 1:48
Code ng produkto: MAS-AM-48-105
Tagagawa: Master

$4.83 o 3300 pts. nasa stock!

Bestseller
Aero L-29 Delfin - Pitot Tubes
Master

Aero L-29 Delfin - Pitot Tubes

Iskala: 1:72
Code ng produkto: MAS-AM-72-084
Tagagawa: Master

$4.32 o 3000 pts. nasa stock!

Aero L-29 Delfin - Pitot Tubes
Master

Aero L-29 Delfin - Pitot Tubes

Iskala: 1:144
Code ng produkto: MAS-AM-144-034
Tagagawa: Master

$3.60 o 2500 pts. nasa stock!

Aero L-39 Albatros - Pitot Tubes
Master

Aero L-39 Albatros - Pitot Tubes

Iskala: 1:32
Code ng produkto: MAS-AM-32-077
Tagagawa: Master

$6.31 o 4300 pts. nasa stock!

Bestseller
Aero L-39 Albatros - Pitot Tubes
Master

Aero L-39 Albatros - Pitot Tubes

Iskala: 1:48
Code ng produkto: MAS-AM-48-106
Tagagawa: Master

$4.83 o 3300 pts. nasa stock!

Bestseller
Aero L-39 Albatros - Pitot Tubes
Master

Aero L-39 Albatros - Pitot Tubes

Iskala: 1:72
Code ng produkto: MAS-AM-72-085
Tagagawa: Master

$4.32 o 3000 pts. nasa stock!

Aero L-39 Albatros - Pitot Tubes
Master

Aero L-39 Albatros - Pitot Tubes

Iskala: 1:144
Code ng produkto: MAS-AM-144-035
Tagagawa: Master

$3.60 o 2500 pts. nasa stock!

AH-64 Apache - M230 Chain Gun barrel (30mm), Pitot Tubes and tail antenna (resin, PE and turned parts)

$16.25 o 11100 pts. back-order sa loob ng 5-10 araw ng negosyo

Bestseller
AH-64 Apache - M230 Chain Gun barrel (30mm), Pitot Tubes and tail antenna (resin, PE and turned parts)

$16.25 o 11100 pts. nasa stock!

Bestseller
AH-64 Apache - M230 Chain Gun barrel (30mm), Pitot Tubes and tail antenna (resin, PE and turned parts)

$12.44 o 8500 pts. nasa stock!

Bestseller
AH-64 Apache - M230 Chain Gun barrel (30mm), Pitot tubes and tail antenna (resin, PE and turned parts)

$9.94 o 6800 pts. nasa stock!

Alpha Jet A - Pitot Tube
Master

Alpha Jet A - Pitot Tube

Iskala: 1:144
Code ng produkto: MAS-AM-144-039
Tagagawa: Master

$3.01 o 2100 pts. nasa stock!

Bestseller
Alpha Jet A - Pitot Tube & Angle Of Attack probes
Master

Alpha Jet A - Pitot Tube & Angle Of Attack probes

Iskala: 1:48
Code ng produkto: MAS-AM-48-159
Tagagawa: Master

$4.32 o 3000 pts. nasa stock!

Bestseller
Alpha Jet A - Pitot Tube & Angle Of Attack probes
Master

Alpha Jet A - Pitot Tube & Angle Of Attack probes

Iskala: 1:72
Code ng produkto: MAS-AM-72-149
Tagagawa: Master

$3.32 o 2300 pts. nasa stock!

Bestseller
US WWII Pitot Tube - L shape type probe (1 pc) - use on export versions of US aircrafts (e.g. P-35, P-36, P-40, T-6, B-339)

$4.83 o 3300 pts. nasa stock!

Bestseller
US WWII Pitot Tube - L shape type probe (1 pc) - use on export versions of US aircrafts (e.g. P-35, P-36, P-40, T-6, B-339)

$4.32 o 3000 pts. nasa stock!

Bestseller
US WWII Pitot Tube - L shape type probe (1 pc) - use on export versions of US aircrafts (e.g. P-35, P-36, P-40, T-6, B-339)

$3.60 o 2500 pts. nasa stock!