Nagbabalik:

  1. Kung ang isang item ay hindi nakakatugon sa iyong mga inaasahan, kahit na hindi ito depekto, maaari kang mag-withdraw mula sa kasunduan sa loob ng 14 na araw. Para magawa ito, ipadala sa amin ang item kasama ang patunay ng pagbili at ang available na form sa pagbabalik dito.
  2. Ipadala ang refund sa:

    PJB Hobby Sp. z o.o.
    Ko¼mice Wielkie 781 32-020 Wieliczka Poland

    Tandaan: hindi kami tumatanggap ng COD shipments.
  3. Ang halaga ng return shipping ay sasagutin ng customer.
  4. Ang lahat ng mga refund ay gagawin sa loob ng 14 na araw pagkatapos naming matanggap ang ibinalik na (mga) item.