Numero ng order:

Kung wala kang numero ng iyong order, mahahanap mo ito sa email na awtomatikong ipinadala pagkatapos mong isumite ang iyong order.